Informacje o wyborze domu opieki

Na co zwrócić uwagę

Nim zdecydujemy się na zawarcie umowy z prywatnym domem opieki dobrym rozwiązaniem będzie sprawdzenie ilu posiada pensjonariuszy na stałe. Powinniśmy upewnić się, że na każdego z mieszkańców przypada odpowiednio dużo miejsca nie tylko we współdzielonych pokojach lecz także w pokojach wspólnych czyli salonach i salach rozrywki. Dobrze jest także spróbować zweryfikować atmosferę panującą pomiędzy pacjentami a personelem pracjącym. W dobrych domy seniora śląsk pracownicy będą spędzać czas z podopiecznymi, kontaktować się z nimi, a w innych będą jedynie wykonywać mechanicznie swoje obowiązki nie starając się nawiązać jakiejkolwiek więzi z pensjonariuszami. Zwróćmy uwagę na nastrój pensjonariuszy. Łatwo zauważyć, jeśli będą oni niezadowoleni i zaniedbani. Trzeba także zapytać o pory odwiedzin. Czy możemy odwiedzić rodzinę w dowolnej porze dnia, czy wyznaczone są do tego określone kilkugodzinne okienka. Jeśli tak to upewnijmy się, dlaczego tak jest. W wielu miejscach ograniczenia wynikają z tego, że ustalono wewnątrz ośrodka po konsultacjach z pensjonariuszami, iż w ten sposób czują się oni o wiele bardziej komfortowo. W przypadku pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi okna odwiedzin pozwalają na utrzymanie porządku dnia.

Podpisywanie umowy

Gdy już podejmiemy decyzję i zwiedzimy wybrany ośrodek to konieczne jest bardzo dogłębne przestudiowanie umowy. Sprawdź, czy dany ośrodek jest wpisany do rejestru urzędu wojewódzkiego. Dobrym rozwiązaniem jest też przeanalizowanie umowy przez radcę prawnego w poszukiwaniu zapisów niezgodnych z prawem. Zwykle najbardziej problematyczną kwestią są zapisy o rozwiązanie przez ośrodek umowy ze skutkiem natychmiastowym. Najlepiej, jeśli jest zapis o okresie wypowiedzenia, dzięki czemu rodzina ma czas na znalezienie nowego miejsca zamieszkania. Kolejną kwestią są informacje o regulacji płatności w przypadku nagłego opuszczenia domu przez pensjonariusza, a mianowicie, czy zwracane są środki za niewykorzystane dni pobytu w danym miejscu. Ośrodki mogą nie zwracać jedynie za pierwsze kilka dni nieobecności, gdzie konieczne było porządkowanie pokoju po seniorze i nie mieli możliwości w tym czasie zakwaterować nowego mieszkania.